Kaplica Euromedic

Projekt wnętrza kaplicy szpitalnej w szpitalu Euromedic

  • Projekt – 2011r.
  • Realizacja – 2011r.

 

 Projekt we współpracy z pracownią architektoniczną bogusław pilch                                                                                                                                            pa-p